VIZE

Středočeský kraj si zaslouží, aby byl špičkou mezi regiony nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie. Náš kraj musí být krajem 21. století. Potenciál na to společně máme, jen ho předchozí krajské vlády nebyly schopny využít. My Vám nabízíme vizi moderního a inovativního kraje se vstřícnou a poctivou správou,jakož i schopnosti a odhodlání tuto vizi naplnit.

Nacházíme se na pokraji ekonomické krize, ale každá krize je zároveň obrovskou příležitostí. Středočeský kraj si už nemůže dovolit déle zaostávat. Místo papalášství a chaosu si zaslouží kompetentní vedení a jasnou vizi. Obojí Vám nabízíme. Na naší kandidátce najdete zkušené odborníky, poctivé komunální politiky i mladé zastánce inovativních řešení. Dokázali jsme, že se umíme dohodnout, proto na naší kandidátce najdete zástupce TOP 09, hnutí Hlas, Strany zelených i řadu nezávislých osobností. Náš kraj hodláme vést ku prospěchu jeho občanů zcela transparentně, otevřeně a přívětivě.

Budeme pečovat o naši krajinu i městské životní prostředí, abychom přírodní bohatství neznehodnotili a mohli je šetrně a efektivně využívat i v budoucnosti. Proto je nezbytné zajistit zadržování vody v krajině, pečovat o skladbu lesů či preferovat zeleň před halami a skladišti.

Zkultivujeme a výrazně zmodernizujeme silniční, železniční i cyklistickou dopravní síť. Středočeské silnice připomínají tankodrom, klíčové dopravní tepny vedou odnikud nikam, návaznost spojů kulhá, emise nás dusí. To je potřeba radikálně změnit. Výstavba a oprava silnic musí mít řád a kvalita musí být na prvním místě. Cestování musí být snazší a dostupnější, jedna elektronická jízdenka musí platit všude v kraji a navazovat na sousední kraje. Místo dojíždění využijme digitální dálnici prostřednictvím internetu, fosilní paliva nahradíme ekologičtějšími alternativami.

V kraji žijí lidé a jejich život musí mít standardy vyspělé společnosti 21. století. Budoucnost je ve vzdělané společnosti a v inovacích. Život v našem kraji musí být komfortní, lidé musí mít dostupné kvalitní vzdělání, všestrannou zdravotní péči a sociální i jiné služby. S námi nehrozí opakování chaosu v případě virové pandemie, ani omezení lékařské péče pro chronicky či dlouhodobě nemocné občany a seniory.

Nabízíme Vám vizi moderního kraje 21. století. Pohněme Středočeským krajem. Společně!

Jan Jakob

kandidát na hejtmana

Pavel Telička
kandidát do zastupitelstva za hnutí HLAS

Jana Krumpholcová
kandidátka do zastupitelstva za Zelené

Kandidáti

1. Jan Jakob

Starosta Roztok, místopředseda TOP 09

2. Pavel Telička

Předseda hnutí HLAS, podnikatel

3. Jana Krumpholcová

Krajinná inženýrka, pedagožka, místopředsedkyně
středočeských Zelených, zastupitelka Mladé Boleslavi

4. Václav Švenda

Zástupce ředitele střední školy, podnikatel, zastupitel Příbrami

5. Jan Švácha

Místostarosta Rakovníka

6. Iveta Koulová

Starostka Unhoště, stavební inženýrka

7. Jakub Červenka

Ekonom

8. Vojtěch Vais

Právník, zastupitel Kosmonos

9. Tomáš Klinecký

Místostarosta Českého Brodu, advokát

10. Jana Havelková

Starostka Kostelce nad Černými lesy

POHNEME STŘEDOČESKÝM KRAJEM. SPOLEČNĚ!

Zasadíme se o rozmanitou krajinu, aby po nás zůstala úrodná půda místo pouště plné jedů

Zajistíme bezpečnou, chytrou, efektivní a ekologickou dopravu místo chaosu a kolon

Podpoříme místní podnikatele v inovacích a perspektivních oborech namísto výstavby hal a skladů

Zlepšíme dostupnost lékařské péče a připravíme kraj na zvládnutí možného opakování pandemické situace a dalších případných krizí místo dosavadního chaosu a alibismu

Zefektivníme řízení kraje i poskytování služeb občanům místo komplikování jejich života

Ve Středočeském kraji zajistíme rozmanitou přírodu sloužící lidem, schopnou zadržovat vodu, plnou meandrů a tůní, remízků a alejí. Vysadíme pestré odolné lesy a dohlédneme na jejich přirozenou obnovu. Podpoříme šetrnou péči o krajinu způsobem, který zanechá úrodnou půdu dalším generacím. Vytvoříme krajský fond na podporu zadržování vody v krajině a dobrého hospodaření s ní. Prokážeme, že voda v obcích může být čistá a nezávadná. Z kraje uděláme lídra v oběhové ekonomice v zemi. Ekologické nakládání s odpady nespočívá jen v recyklaci, ale v jeho transformaci v surovinu. Pozornost upřeme nejen k plastům, ale také k organickým látkám, olejům a dalšímu odpadu.

Podpoříme chytrou, efektivní, bezpečnou a ekologickou veřejnou dopravu. Umožníme občanům cestovat po kraji i mimo něj na integrovanou a elektronicky zakoupenou jízdenku pokrývající všechny druhy dopravy. Zpracujeme dlouhodobý plán rekonstrukcí silnic, abychom zamezili chaosu, a dohlédneme na kvalitu jejich údržby a oprav. Vyjednáme shodu mezi vlastníky pozemků a státem či krajem, abychom odblokovali výstavbu nových silnic. Dobudujeme páteřní cyklostezky a nové trasy železnic, aby mohly sloužit také pro nákladní dopravu. Kvalitními spojnicemi a novými obchvaty ulevíme obcím našeho kraje.

Podpoříme místní podnikatele v rozvoji a inovacích a vytvoříme ze Středočeského kraje technologické centrum, kde budou chtít investovat a vytvářet pracovní příležitosti nejen české podniky. Za prací nebude potřeba dojíždět do Prahy ve stejné míře jako dosud. Pobídkami zajistíme spolupráci místních škol a podniků a absolventům kvalifikované pracovní uplatnění v kraji. Uděláme z obcí místa s bohatým společenským životem namísto pouhých nocleháren.

Pozvedneme úroveň krizového řízení, zlepšíme připravenost řešit nouzové situace, zajistíme dostatečné pohotovostní zásoby pro krajskou záchrannou službu a další složky intergrovaného systému, nemocnice a sociální služby. Podpoříme zkvalitnění krajské sítě sociálních služeb a rozšíříme možnosti dojezdové pečovatelské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním.

Vytvoříme portál občana kraje a zasadíme se o dostupnost internetu ve všech obcích kraje, aby si lidé mohli většinu agend vyřídit z domova. V otázkách spadajících do působnosti kraje rozšíříme digitalizaci a výrazně snížíme administrativní zátěž, v oblastech mimo působnost kraje budeme o totéž usilovat ve vztahu k centrálním orgánům.